bat 批量提取指定目录下的文件名

  下面是批量获取指定目录下的文件名的核心代码

  
  @echo off
  echo text input
  
  set input=
  set /p input=:
  echo %input% is input
  cd %input%
  rem @echo on
  for %%a in (*) do (
   echo %%a is input
  )
  
  cd ..

  如下是sql server执行对应脚本文件

  sqlcmd -Spcserver -dmaster -Usa -PcrexPT84B -i 脚本文件

  由上面两个命令就可以写出批量执行一个文件夹下面的所有脚本文件了。